Warto wiedzieć

Jak dostać 500 zł na dziecko: poradnik

Projekt 500 + kojarzy mi się z... nie zgadniesz... z pieczeniem bułeczek... Tak długo już czuć ich zapach, że aż zaczyna cieknąć ślinka, podczas gdy wypieku wciąż brak i nadal nie wiesz czy i kiedy poczujesz jego chrupki smak. Projekt 500+ jest już w końcowej fazie „pieczenia”, a od 1-ego kwietnia ma ruszyć wypłata świadczenia wychowawczego. Jak będzie „smakował” ten „wypiek”? Kto będzie mógł go „skosztować”? Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać świadczenie? Poniżej zamieszczam mini poradnik 500+.

 

Komu przysługuje świadczenie 500+ ?

 

Czytaj nasze inne artykuly dotyczące ustawy 500+:

Kto dostanie 500 zł na dziecko?

Czy bogaci powinni dostać 500 zł na dziecko?

Rodzina 500+: na co wydać dodatkowe pieniądze

 

500 zł przysługuje na drugie i kolejne dzieci w rodzinie, zaś na pierwsze dziecko wtedy, gdy dochód rodziny nie będzie miesięcznie przekraczał 800 zł na osobę lub 1200 zł, jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na dzieci w wieku do lat 18, co dla mnie jest całkiem zrozumiałe, bo wraz z osiągnięciem pełnoletności, przestaje się być dzieckiem dla świata, a pozostaje nim wyłącznie dla swoich rodziców.

 

Kiedy świadczenie 500+ nie będzie przysługiwać?

 

500 zł na dziecko nie będzie przysługiwać, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim – tak, jest to możliwe, sąd może z ważnych powodów wyrazić zgodę na zawarcie małżeństwa przez dziewczynę, która ma ukończone 16 lat.
 2. dziecko otrzymuje to świadczenie na własne dziecko.
 3. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (czyli nie przebywa ze swoimi rodzicami lub opiekunami).

 

Na jaki czas będzie przyznawane 500 zł na dziecko?

 

 Prawo do 500 zł na dziecko będzie ustalane na okres 1 roku (od 1 października do 30 września).

 

Kiedy należy złożyć pierwszy wniosek?

 

Oczywiście, nie trzeba czekać do jesieni, żeby w tym roku otrzymać świadczenie 500+. Wypłaty rozpoczną się od 1-ego kwietnia, a jeżeli złożysz wniosek do 30 czerwca uzyskasz wyrównanie za okres od kwietnia do czerwca. Co bardzo ważne, przyznane w tym roku świadczenie będzie ważne dłużej niż rok, bo aż do 30 września 2017 roku.

 

Gdzie należy złożyć wniosek o świadczenie 500+?

 

Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta lub urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub w centrum do realizacji świadczeń socjalnych w miejscu zamieszkania. Zazwyczaj będzie to to samo miejsce, w którym składaliście wniosek o becikowe.

 

W jaki sposób złożyć wniosek o świadczenie 500+?

 

Wniosek będzie można złożyć w urzędzie miasta lub urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub w centrum do realizacji świadczeń socjalnych, a także za pośrednictwem Internetu. W tej chwili trwają prace nad umożliwieniem składania wniosków on – line nie tylko za pośrednictwem e-PUAP, ale także poprzez bankowość elektroniczną.

 

Jak wygląda wniosek o świadczenie 500+?

 

W pierwszej części wniosku jesteśmy pytani o dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a więc tego z rodziców, które składa wniosek o świadczenie 500+ oraz dane dzieci, na które to świadczenie będzie przysługiwać.

Wypełniając pierwszą tabelę musimy podać nasze:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL (a gdy wnioskodawca nie ma nadanego numeru PESEL musi podać numer dokumentu tożsamości, jaki posiada)
 • datę urodzenia,
 • stan cywilny,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (musi ono znajdować się na terenie gminy, w której składamy wniosek),
 • numer telefonu.

W drugiej tabeli należy wskazać dane dzieci, na które chcemy uzyskać świadczenie 500+:

imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia.

 

Jak wygląda pierwsza część wniosku?

 

  

 
   

Wzór wniosku zawiera także: 

 • oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym - należy je wypełnić nawet, gdy takiego dochodu nie uzyskujemy – po prostu wpisujemy wówczas 0 w kolejnych rubryczkach,
 • oświadczenie członka rodziny, który rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego – tu też jeżeli nie posiadamy takiego gospodarstwa, należy wpisać 0 w kolejnych rubryczkach.

 

 Rodziny starające się o świadczenie 500+ na pierwsze dziecko będą musiały dołączyć także oświadczenie o dochodach w roku kalendarzowym, który poprzedza okres, w którym ubiegają się o świadczenie.

 

Projekt 500+: pozostałe pytania i odpowiedzi

 

Kto będzie mógł złożyć wniosek o świadczenie 500+?

 • Wniosek będzie mógł złożyć rodzic (także dziecka adoptowanego), opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Celowo używam liczby pojedynczej, gdyż nawet, gdy dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice (lub opiekunowie), 500 zł na dziecko otrzyma tylko jedno z nich.

W jaki sposób świadczenie 500+ będzie wypłacane?

 • Przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym.

Czy stan cywilny rodziców ma znaczenie dla przyznania 500 zł na dziecko?

Świadczenie 500+ będzie przysługiwać niezależnie od stanu cywilnego rodziców. Otrzymają je na drugie i kolejne dziecko oraz na pierwsze dziecko przy spełnieniu kryterium dochodowego zarówno małżeństwa, jak i związki nieformalne, a także samotni rodzice.

Co w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada dzieci z różnych związków?

 • Jeżeli rodzina oprócz dzieci z poprzednich związków będzie posiadać także wspólne dziecko, do jej składu będą wliczane wszystkie dzieci, a więc i te z poprzednich i te z obecnych związków. A więc ojciec, który ma 2 dzieci z pierwszego związku i trzecie z obecnego otrzyma 500 zł na swoje trzecie dziecko, mimo że jest to jego pierwsze dziecko w nowym związku.

Rodzice dziecka się rozwiedli, które z nich będzie otrzymywało świadczenie 500+?

 • Tu odpowiedź jest prosta – to, z którym mieszka dziecko.

Czy świadczenie 500+ przysługuje samotnej matce?

 • Tak, ale na dziecko muszą być zasądzone alimenty od ojca dziecka. Od tej zasady istnieje kilka wyjątków. Świadczenie będzie też przysługiwać, jeżeli:
 1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 2. ojciec dziecka jest nieznany,
 3. sąd oddalił pozew o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców,
 4. sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

Masz dwoje dzieci, lecz jedno z nich ukończyło już 18 lat – co wtedy?

 • Jeżeli pełnoletnie dziecko nadal mieszka z rodzicami i pozostaje na ich utrzymaniu, do momentu ukończenia przez nie 25 lat, należy uwzględnić je przy obliczaniu dochodu na osobę czyli mówiąc najprościej podzielić łączne dochody rodziców na 4, a nie na 3. Być może dzięki temu nasza młodsza pociecha otrzyma świadczenie 500+.

Czy rodziny mieszkające za granicą dostaną 500 zł na dziecko?

Tak, ale tutaj pojawia się warunek dodatkowy – nie mogą pobierać podobnego świadczenia w miejscu zamieszkania.

 

A teraz czas na najlepszą wiadomość – w czasie, gdy pisałam, bułeczka zwana „projektem 500+” została „upieczona” przez Sejm i Senat. Teraz czeka już tylko na podpis Prezydenta, a to oznacza, że 1 kwietnia będzie w tym roku nie tylko Prima Aprilisowym dniem, ale także dniem, w którym rozpocznie się składanie wniosków o świadczenie 500+ .

 
AKTUALIZACJA!

18 - ego lutego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało rozporządzenie, które dotyczy projektu 500 +, a w nim podaje dokładny już wzór wniosku o to świadczenie. Szczegóły dostępne są tu!

 

Autor http://przepisowamama.pl/ Mama, zwolenniczka łamania schematów w wychowaniu dziecka, chustonoszenia i karmienia piersią. Autorka bloga parentingowo- prawnego, zawodowo prawnik i trener.
Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do społeczności rodziców i bądź na bieżąco!
Używamy plików cookies (ang.ciasteczka), by ułatwić korzystanie z serwisu tatento.pl i miejscaprzyjaznedzieciom.pl. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
akceptuję