Warto wiedzieć

Urlop macierzyński w pigułce - kompendium wiedzy

Jeżeli jesteś na końcu drogi, która zaraz otworzy przejście ku kolejnej ścieżce, tym razem tej, którą podążysz już z dzieckiem na rękach, a później przy boku, wiesz doskonale, że po porodzie przysługiwać Ci będzie urlop macierzyński.

 

Sprawdź, ile urlopu macierzyńskiego Ci przysługuje

 

   Ile trwa urlop macierzyński?

 • 20 tygodni (140 dni) – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni (217 dni) – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodni (231 dni) – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni (245 dni) – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni (259 dni) – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

            Przepisy pozwalają na to, by przed wyznaczoną datą porodu wykorzystać 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Korzystają z tego najczęściej te przyszłe mamy, którym lekarz odmówił wystawienia zwolnienia,  nie widząc przeciwwskazań do kontynuowania przez nie pracy aż do końca ciąży.

           

Komu przysługuje urlop macierzyński?

 

Na całe szczęście przy szerokiej gamie współczesnego sposobu zatrudniania, urlop macierzyński i prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługują nie tylko mamie „na etacie”, ale każdej mamie, która przed urodzeniem dziecka lub dzieci była objęta ubezpieczeniem chorobowym.

Urlop macierzyński i prawo do zasiłku macierzyńskiego będą więc miały mamy:

 • zatrudnione na umowę o pracę,
 • członkinie rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • wykonujące pracę nakładczą (czyli tzw. „chałupnictwo”),
 • pracujące na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • wykonujące odpłatnie pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania na podstawie skierowania do pracy.

 

 Ile wyniesie zasiłek macierzyński?

 

Jeżeli mama dziecka/ dzieci zaraz po urlopie macierzyńskim planuje wrócić do pracy, będzie otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy zasiłku. Jeżeli zdecyduje się na wykorzystanie po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego (co przy urodzeniu jednego dziecka da jej możliwość spędzenia z dzieckiem nie 20, a 52 tygodni!), może wybrać jedną z 2 opcji:

 • może przez czas urlopu macierzyńskiego oraz 6 lub 8 tygodni urlopu rodzicielskiego (w zależności od ilości urodzonych dzieci) pobierać zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy zasiłku, a za pozostały czas urlopu rodzicielskiego pobierać zasiłek w wysokości 100% podstawy zasiłku

albo

przez łączny czas urlopów (macierzyńskiego i rodzicielskiego) pobierać zasiłek w wysokości 80% wynagrodzenia.

           

Urlop macierzyński: pytania i odpowiedzi:

 

Czy mama zatrudniona na czas określony ma prawo do urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego?

Tak, gdyż nawet, jeżeli termin porodu wyznaczony jest na dzień, w którym teoretycznie umowa byłaby już rozwiązana, to w związku z poinformowaniem pracodawcy, że kobieta jest w ciąży, uzyskuje automatyczne przedłużenie umowy do dnia porodu.

Co zmienia likwidacja lub upadłość zakładu pracy w czasie ciąży?

Jeżeli w czasie ciąży zakład pracy przyszłej mamy uległby likwidacji albo zostałaby ogłoszona jego upadłość, przyszła mama także ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, a ponadto ponieważ nie zapewniono jej innej pracy ma prawo otrzymywać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego aż do dnia porodu.

 Co się stanie, jeśli dziecko urodzi się w czasie urlopu wychowawczego?

Jeżeli dziecko urodzi się w czasie urlopu wychowawczego mamy, ma ona również  prawo do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego przez okres od 20 do 37 tygodni – w zależności od ilości dzieci, jakie się urodzą. Jeżeli chodzi o sam urlop macierzyński - od momentu zakończenia urlopu wychowawczego będzie mogła wykorzystać tyle tygodni urlopu macierzyńskiego ile jej pozostanie do wykorzystania po zakończeniu urlopu wychowawczego.

Jak i kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński?

Wniosek o urlop macierzyński składa się u pracodawcy w terminie 21 dni od dnia urodzenia dziecka/dzieci. Można zrobić to osobiście lub wysłać wniosek za pośrednictwem poczty.

Co powinno znaleźć się we wniosku o urlop macierzyński?

 • dane zakładu pracy (nazwa i adres),
 • dane pracownicy, która wnosi o udzielenie urlopu macierzyńskiego,
 • termin, w jakim ma być udzielony urlop macierzyński,
 • jeżeli po urlopie macierzyńskim ma zostać od razu udzielony urlop rodzicielski, wskazanie w jaki sposób ma być wypłacany zasiłek macierzyński.

           

Wzory wniosków: sprawdź, jak wypełnić

 

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

……………………………………….. …………………………………

(imię, nazwisko, adres i numer telefonu pracownika) (miejscowość i data)

…………………………………………………………

(nazwa pracodawcy (firma), adres siedziby firmy)

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w wymiarze …………… tygodni ( zgodnie z art. 180 Kodeksu Pracy) w okresie od dnia …………….. do dnia …………….. w związku z urodzeniem w dniu …………………….. dziecka ……………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

……………………………………

(podpis pracownika)

 

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, a zaraz po nim urlopu rodzicielskiego

……………………………………….. …………………………………

(imię, nazwisko, adres i numer telefonu pracownika) (miejscowość i data)

…………………………………………………………

(nazwa pracodawcy (firma), adres siedziby firmy)

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego

Proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w wymiarze …………… tygodni ( zgodnie z art. 180 Kodeksu Pracy) w okresie od dnia …………….. do dnia …………….. w związku z urodzeniem w dniu …………………….. dziecka ……………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

Wnoszę również o udzielenie mi bezpośrednio po urlopie macierzyńskim na podstawie art. 1821a Kodeksu Pracy urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze tj. ………… tygodni w dniach od ………….. do …………………………

Oświadczam, że w okresie objętym wnioskiem ojciec dziecka …………………………

(imię i nazwisko ojca dziecka)

( PESEL: ………………………) nie zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego, na dowód czego załączam stosowne oświadczenie drugiego rodzica dziecka.

Ponadto wnoszę o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy zasiłku macierzyńskiego przez okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

……………………………………

(podpis pracownika)

W załączeniu:

 • akt urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie ze szpitala o urlopie macierzyńskim,
 • oświadczenie ojca dziecka.

 

Urlop rodzicielski: co to jest?

 

Urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie w przypadku urodzenia 1 dziecka, zaś 34 tygodnie w przypadku urodzenia 2 lub więcej dzieci. Jest płatny:

 • w wysokości 100% wysokości zasiłku przez pierwsze 6 lub 8 tygodni i w wysokości 60% za kolejne tygodnie

 lub

 • w wysokości 80% za cały okres łącznego trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Z doświadczenia wiem, że warto skorzystać z obu urlopów – macierzyńskiego i rodzicielskiego, ale wybór należy do Ciebie!

 

 

Autor http://przepisowamama.pl/ Mama, zwolenniczka łamania schematów w wychowaniu dziecka, chustonoszenia i karmienia piersią. Autorka bloga parentingowo- prawnego, zawodowo prawnik i trener.
Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do społeczności rodziców i bądź na bieżąco!
Używamy plików cookies (ang.ciasteczka), by ułatwić korzystanie z serwisu tatento.pl i miejscaprzyjaznedzieciom.pl. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
akceptuję