Małe dziecko

Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym

Dziecko w najstarszej grupie przedszkolnej, przygotowujące się do startu w szkole powinno osiągnąć odpowiedni poziom rozwoju mowy dziecka - powinno nabyć kluczowe umiejętności z zakresu porozumiewania się. Nie należy jednak przesadnie łączyć kwestii artykulacyjnych problemów dziecka, wymagających terapii logopedycznej z odraczaniem startu dziecka w szkole.

 

Jest to zupełnie bezpodstawne, trudności artykulacyjne wymagają odpowiedniej terapii logopedycznej,  ale nie świadczą o braku gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole. Należy jednak wziąć pod uwagę stopień tych zaburzeń, czasami bowiem są one wynikiem poważniejszych problemów rozwojowych.

 

Dlaczego rozwój mowy dziecka jest tak ważny?

 

Przede wszystkim nierozerwalnie wiąże się on z rozumowaniem, czyli czynnościami intelektualnymi. Dziecko myśli o czymś, docieka, rozwiązuje jakiś problem a później o nim mówi, potrafi wyrazić wynik rozumowania słowami. Poza tym mowa jest doskonałym narzędziem do wyrażania stanów emocjonalnych, które również należy wcześniej zrozumieć i ocenić. Dodatkowo rozwój mowy jest pomocny w interakcjach społecznych, nawiązywaniu kontaktów, porozumiewaniu się, odczuwaniu stanów emocjonalnych innych osób. Nie należy również zapominać o kształtowaniu kultury słowa. Wszystkie te umiejętności są niezwykle ważne w całym późniejszym życiu, nie tylko podczas nauki w szkole. Warto rozwijać te umiejętności nie tylko podczas zaaranżowanych zajęć, ale również w każdej, codziennej sytuacji.

 

Na jakie aspekty należy zwracać szczególną uwagę biorąc pod uwagę rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym?

 

 • komunikatywność - konstruowanie złożonych wypowiedzi, prowokowanie do odpowiedzi poprzez zadawanie pytań otwartych, wdrażanie do wypowiadania się pełnym zdaniem, odpowiednie stosowanie akcentów, powiększanie zasobu słownictwa, przerw w wypowiedzi i tonu odpowiadającemu rodzajowi wypowiedzi ( zdanie pytające, wykrzyknikowe…)
 • mowa jako wynik rozumowania - skłanianie do wyrażania emocji, przemyśleń, wyodrębnianie tego, co najważniejsze w naszych przemyśleniach, nazywanie przedmiotów i czynności, porozumiewanie się z innymi za pomocą słów
 • kultura języka - poprawność wypowiedzi, zwracanie uwagi na kulturalne słownictwo, wrażliwość na piękno języka
 • uważne słuchanie - bez niego trudne jest konstruowanie jakiejkolwiek wypowiedzi

 

Zaburzenia mowy u dzieci

 

Przyjrzyjmy się bliżej zaburzeniom mowy, aby mieć świadomość, co w prawidłowym rozwoju mowy ma prawo być kształtowane powoli, a na co powinniśmy zwrócić szczególna uwagę.

 • z zaburzeniami mowy często łączy się wady słuchu, gdyż dzięki temu, że słyszy przyswaja słownictwo, uczy się porozumiewania z otoczeniem, kontroluje sposób wypowiadania się, jest w stanie zauważać i niwelować nieprawidłowości przez osłuchiwanie się.
 • również zaburzenia ruchowe mogą mieć związek z problemami w rozwoju mowy. Mowa tu przede wszystkim o braku nieprawidłowości w oddychaniu i motoryce aparatu artykulacyjnego- mięśnie twarzy, krtani, gardła, jamy ustnej.
 • problemy z mową współwystępują często u dzieci z zaburzeniami umysłowymi, jednak w tym względzie należy być ostrożnym ze stwierdzaniem takich nieprawidłowości u przedszkolaków
 • jąkanie się często jest wynikiem jakiegoś silnego przeżycia, np. przestawiania na inną rękę niż ta preferowana przez dziecko. Przyczyny jąkania się i nagłego urywania odpowiedzi nie są jednak do końca znane.
 • w przypadku czterolatków często obserwuje się opóźnienia w rozwoju mowy czynnej, tzn. mówią bardzo mało lub wcale, ale doskonale rozumieją i słyszą. Ciężko im dorównać tempem do prawidłowego wypowiadania głosek i składania sylab. Nie należy jednak dramatyzować, takie objawy zalicza się do normy rozwojowej.

 

W zakresie mowy przedszkolak rozpoczynający klasę zerową powinien:

 

 • uważnie słuchać wypowiedzi innych
 • nawiązywać rozmowę i kontakt wzrokowy, poprawnie wypowiadać głoski, sylaby, wyrazy, zdania
 • wypowiadać się w sposób poprawny gramatycznie i składniowo
 • konstruować złożone wypowiedzi
 • umieć dopasować ton głosu do wypowiedzi, prawidłowo akcentować
 • wskazywać głoski w nagłosie i wygłosie

Aby dziecko osiągnęło taki rozwój mowy należy z nim dużo rozmawiać, zwracając uwagę na poprawność fleksyjną, składniową i gramatyczną wypowiedzi. Wypowiadać jasne komunikaty i przede wszystkim słuchać dziecka oraz pozwolić mu na udział w rozmowie.

 

Mowa czterolatka:

 

 • mówią dużo i chcę dużo wiedzieć
 • dzielą się swoimi refleksjami i przeżyciami
 • mówią o swoich potrzebach, potrafią wykonywać polecenia
 • posługują się przyimkami
 • zaczynają wymawiać z zamkniętymi zębami głoski „c”, „s”, „z”, „dz” nadając im odpowiednie brzmienie
 • przestają wsuwać język między zęby
 • głoska l może przechodzić w r, podobnie s, z , c ,dz w sz, ż, cz, dż
 • naturalne jest używanie form niegramatycznych

 

Mowa pięciolatka:

 

 • wypowiada głoskę r, czasami zamienia l na r
 • formułuje rozwinięte wypowiedzi
 • łączy przyczynę ze skutkiem, opowiada bieg wydarzeń
 • opisują i analizują
 • starają się być przesadnie gramatyczne

 

Wszelkie niepokojące objawy, jak np. zbyt cichy ton wypowiedzi, niezrozumiały głos, niepoprawne akcenty, rytm wypowiedzi czy zbyt dziecinny jak na 5-6 latka ton głosu należy skonsultować ze specjalistą.

 

 

Autor Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny. Realizacja dziecięcych marzeń doprowadziła ją do ukończenia pedagogiki specjalnej, ogólnej oraz przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Uwielbia organizować maluchom czas, rozwijać ich zainteresowania i zdolności, tak by dodały im skrzydeł w dorosłym życiu.
Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do społeczności rodziców i bądź na bieżąco!
Używamy plików cookies (ang.ciasteczka), by ułatwić korzystanie z serwisu tatento.pl i miejscaprzyjaznedzieciom.pl. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
akceptuję