Logowanie / rejestracja


Zarejestruj się przez Facebook

Formularz rejestracyjny
Oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie regulaminu dostępnego na www.miejscaprzyjaznedzieciom.pl i www.tatento.pl oraz zobowiązuję się do stosowania zawartych w nim zasad.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - e-manufactura Sp. zo.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn.zm.) danych przekazywanych zgodnie z niniejszym regulaminem w celu świadczenia zamówionych usług wraz z oświadczeniem, że dane zostały podane dobrowolnie i że Uczestnik poinformowany został o przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych i prawie do ich poprawienia.


Wyrażam zgodę na otrzymywanie od e-manufactura Sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych na wskazany przez uczestnika adres e-mail lub telefon komórkowy, zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn.zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.