TATENTO RADZI I ODPOWIADA NA PYTANIA

Wybierz interesująca Cię kategorię by zobaczyć porady naszych ekspertów lub zadaj pytanie.

Szukaj:
Dylematy mamy i taty
Po czym poznasz, że Twoje dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki czytania i pisania?

Po czym poznasz, że Twoje dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki czytania i pisania?

W materiale dotyczącym ogólnych zasad kształtowania gotowości do  nauki czytania i pisania wspomniałam o trzech istotnych sferach, które  powinny być rozwijane podczas przygotowania dziecka do takowej nauki.  Jeżeli proces przygotowawczy przebiegał harmonijnie, bez zakłóceń i  trudności oznacza to, że nasz przedszkolak jest już gotowy do podjęcia  nauki czytania i pisania.

Jak rozpoznać gotowość do nauki czytania i pisania (w pedagogice taką gotowość można określić mianem „wrażliwości na znaki”)? Przeanalizuj poniższe punkty i ruszajcie do działania:

- dziecko  odróżnia czytanie od np. opowiadania sytuacji, historii, bajek, ma   świadomość, że czytanie to odkodowanie jakiegoś ciągu znaków i potrafi  te znaki odróżnić od ilustracji i innych niż litery symboli (wie, że  numer strony, ozdobnik w górnej części czy obrazek  nie należy do  tekstu)
- wie, że to, co wypowiadamy (czytamy) jest analogiczne do tego, co jest zapisane w książce
- ma bogaty zasób słownictwa, potrafi składać zdania, wypowiadać się zrozumiale na różne tematy
- ma świadomość przydatności i sensu czytania, chętnie sięga po książeczki, słucha czytanego tekstu i  śledzi go
- bez problemu wychwytuje różnice i podobieństwa np. na ilustracjach, rozróżnia kolory, kształty, odgłosy
- zna  kierunek odczytywania zakodowanych informacji, wie, że w języku polskim  czytamy od lewej strony do prawej a tekst  na stronie zawsze powinien  być odczytywany od góry do dołu, podobnie kartki w książce przekładamy  od lewej do prawej strony.

Aby proces wielopłaszczyznowego  przygotowania do nauki czytania i pisania przebiegał prawidłowo, musimy  stosować się do określonej metodologii działania. PAMIĘTAJ:

1.  Dbaj o ogólny rozwój dziecka, tzn. rozwijaj sferę motoryczną poprzez  ćwiczenia ruchowe, rozbudzaj jego ciekawość świata, pokazuj to, co nowe i  nieznane, wzbogacaj jego wiedzę i słownictwo, wykonujcie ćwiczenia buzi  i języka, usprawniając aparat mowy, kształtujcie umiejętność  wypowiadania zdań złożonych i komunikatywnego wypowiadania się,   rozwijajcie koncentrację, wrażliwość słuchową i wzrokową,  spostrzegawczość.
2. Zachęcaj dziecko do sięgania po książeczki, nie  zmuszaj do oglądania czy czytania ale pokaż, że książki są pożyteczne,  ładnie wyglądają i dają dużo radości, staraj się motywować do czytania.
3.  Kształtujcie zdolność do syntezy i analizy  czyli „składania” i  „rozkładania” zdań i wyrazów w całość i na części (analiza tekstu na  zdania, zdania na wyrazy, wyrazu na sylaby, sylaby na litery i głoski,  synteza zdań w tekst, wyrazów w zadania, sylab i liter w wyrazy…).
Wyróżniamy analizę i syntezę zdań i wyrazów:
- słuchową- z wykorzystaniem dźwięków, wymowy, brzmienia
- słuchowo- wzrokową z wykorzystaniem dźwięków i liter, połączenie brzmienia wyrazu i jego obrazu, zapisu graficznego
- wzrokową z wykorzystaniem liter

PRZED  ANALIZĄ I SYNTEZĄ WAŻNE JEST POSTĘPOWANIE WEDŁUG SCHEMATU, w którym  kolejno kształtujemy świadomość pojęć ZDANIE- SŁOWO- SYLABA- GŁOSKI  I  LITERY

4. Rrozwijajcie sprawność motoryczną rąk poprzez ćwiczenia  manualne, bawcie się w odwzorowywanie, rysowanie po śladzie-  na  początku najważniejsza jest orientacja w przestrzeni, później oswajanie z  tablicą, na końcu z kartką, ważne jest, aby dziecko „ćwiczyło” pisanie w  płaszczyźnie pionowej już od pierwszego zetknięcia się z przyborami do  pisania i malowania oraz rysowania.
5. Uczcie się odwzorowywania wyrazów litero podobnych.
6.  Kiedy dziecko potrafi odwzorować wyraz i zapozna się z zapisem np.  swojego imienia i innych, bliskich mu wyrazów jak mama, tata, dom, imię  siostry, brata, cioci, koleżanki… powoli uczy się globalnego czytania,  kształtujcie tą umiejętność.
7. Ćwiczcie czytanie prostych wyrazów,  zdań, krótkich tekstów a później skupcie się na kształtowaniu  umiejętności czytania aby w rezultacie podjąć próby czytania krytycznego  i twórczego.

Pamiętajmy, że nauka czytania i pisania to proces długi  i rozłożony w czasie, powinien być systematyczny i zaplanowany.  Zaczynamy go już z dziećmi trzyletnimi i stopniowo zwiększamy stopień  trudności dostosowując materiał dydaktyczny do możliwości dziecka, z  wiekiem wydłużając czas zajęć i ilość ćwiczeń nie zapominając o  różnorodności proponowanych aktywności, czyli przeplataniu pracy  umysłowej i wykonywanej w  pozycji siedzącej zabawami ruchowymi.  Najistotniejsze jednak jest to, aby pamiętać o skupieniu się na  wielopłaszczyznowym rozwoju emocjonalnym i intelektualnym dziecka aby  uniknąć problemów związanych z pisaniem i czytaniem.

 

Dorota Waszczuk, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny.

Dodaj swoją opinię

Musisz się zalogować, by dodać komentarz. Jeśli nie masz konta na tatento.pl - zarejestruj się.

Zobacz opinie

starsze opinie
Przejawem zazdrości o pojawiające się rodzeństwo może być… impulsywne i czasami wręcz niebezpieczne okazywanie czułości noworodkowi przez starszą siostrę lub brata.
przeczytaj więcej

Zaloguj się

Login:
Hasło:
lub jeśli nie masz założonego profilu - zarejestruj się